SOCIOS/AS

Terán a condición de asociados os pais e nais ou titores legais dos alumnos/as do centro educativo que, desexando voluntariamente pertencer á asociación, abonen a cota na forma e contía establecida. O pagamento da cota supón a inscrición e aceptación expresa dos estatutos desta asociación. Ao mesmo tempo, todos os asociados se beneficiarán dos DESCONTOS en todas as actividades e eventos que organice este ANPA.

O importe da cota será de 18,00 € por familia, independentemente do número de fillos que se teña no colexio.

O prazo para facerse socio/a remata o 31 de decembro, salvo casos excepcionais.

Como xa dixemos antes, a participación é voluntaria, por iso animámosvos a todas as familias a asociaros, para que así poidades participar activamente na mellora da calidade educativa dos vosos fillos/as e do centro.